Vloženo: 19.12.2019

Bytové družstvo Holečkova 153/113, IČO 267 41 661, Holečkova 113 / čp. 153, 150 00 Praha 5 – Košíře
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozvánka na členskou schůzi
Vážení sousedé – členové Bytového družstva Holečkova 153/113 (dále též jen „BD“), zveme Vás na členskou schůzi našeho BD
v pondělí 20. ledna 2020 od 18:00 hodin

Vloženo: 12.11.2019

Zápis o jednání členské schůze (dále jen ČS) Bytového družstva Holečkova 153/113 (sídlo tamže, P5; dále jen BD) dne 27.5.2019 v restauraci Kočárek, Erbenova 8, Praha 5:

Zasedání ČS se osobně nebo v zastoupení zúčastnilo všech 8 členů BD. Zasedání vedl JUDr. Dan Holubkov.

Vloženo: 12.11.2019
Datum události:
27.05.2019

Bytové družstvo Holečkova 153/113, IČO 267 41 661, Holečkova 113 / čp. 153, 150 00 Praha 5 – Košíře
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vloženo: 12.06.2018

Při zahájení ČS bylo přítomno 7 z 8 členů BD (ČS tudíž byla usnášeníschopná) a JUDr. Holubkov, který ČS vedl.
1. ČS schválila účetní závěrku BD za rok 2017 (pro bylo 6 hlasů, proti 1, nezdržel se nikdo).
2. ČS schválila financování oprav v domě BD z členských vkladů 2 nových členů BD (pro bylo 7 hlasů, proti nikdo, nezdržel se nikdo).

Vloženo: 01.02.2018

Zápis o průběhu členské schůze (dále jen ČS) Bytového družstva Holečkova 153/113
(sídlo tamže, P5; dále jen BD) dne 15.1.2018
v restauraci Kočárek, Erbenova 8, Praha 5:
Bylo přítomno 7 členů BD a dr. Holubkov, jenž ČS vedl.
1. Představil se nový člen BD: Mgr. Martin Světlík, který nabyl družstevní podíl od pí Kopřivové.

Vloženo: 02.01.2018
Datum události:
15.01.2018

Od: Předmět:
Datum: Komu:
Kopie:
Petr Hartl petr.hartl56@gmail.com
BD Holečkova 153/113: Připomenutí vyklizení sklepů a členské schůze v pondělí 15.1. 2018 od 18 h v rest. Kočárek, Erbenova 8
2. ledna 2018 23:19

Vloženo: 02.01.2018
Datum události:
18.09.2017

Bytové družstvo Holečkova 153/113, IČ 267 41 661, Holečkova 113 / čp. 153, 150 00 Praha 5 – Košíře
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení členové Bytového družstva Holečkova 153/113 (dále též jen „BD“),
jak bylo rozhodnuto (za účasti všech členů BD)
na členské schůzi dne 20. června 2017, budeme v jejím jednání pokračovat
v pondělí 18. září 2017 od 19:30 hodin,
a to s  programem
- se zohledněním postupu BD v době od 20. Června 2017,

Vloženo: 02.01.2018
Datum události:
20.06.2017

Bytové družstvo Holečkova 153/113, IČ 267 41 661, Holečkova 113 / čp. 153, 150 00 Praha 5 – Košíře
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vážení členové Bytového družstva Holečkova 153/113 (dále též jen „BD“),
jak bylo rozhodnuto (za účasti všech členů BD)
na členské schůzi dne 24. dubna 2017, budeme v jejím jednání pokračovat
v úterý 20. června 2017 od 18:30 hodin,
a to s týmž programem

Vloženo: 15.06.2017

Bytové družstvo Holečkova 153/113, IČ 267 41 661, Holečkova 113 / čp. 153, 150 00 Praha 5 – Košíře
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vážení členové Bytového družstva Holečkova 153/113 (dále též jen „BD“),
jak bylo rozhodnuto (za účasti všech členů BD)
na členské schůzi dne 24. dubna 2017, budeme v jejím jednání pokračovat
v úterý 20. června 2017 od 18:30 hodin,
a to s týmž programem

Vloženo: 03.05.2016
Datum události:
18.05.2016

Detail pozvánky je v příloze

Vloženo: 04.08.2014
Datum události:
24.04.2017

Toto je předběžný termín na členskou schůzi Bytového družstva
Holečkova 153/113

V Praze dne 23.3.2017

Petr Hartl Petra Johana Poncarová
Předseda BD Pověřený člen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bytové družstvo Holečkova 153/113, Holečkova 113/153, 150 00 Praha 5 – Košíře

Vloženo: 28.07.2014

V souladu se zákonem byly pro toto družstvo vytvořeny nové webové stránky, na kterých je možno sledovat všechny podstatné informace, týkající se činnosti družstva. Poskytnete-li administrátorovi stránek emailovou adresu, budou Vám chodit do emailové schránky upozornění o nových příspěvcích na této webové informační desce.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687