Informační deska

Pozvánka na pokračování schůze BD Holečkova 153/113 dne 20.6.2017

Bytové družstvo Holečkova 153/113, IČ 267 41 661, Holečkova 113 / čp. 153, 150 00 Praha 5 – Košíře
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vážení členové Bytového družstva Holečkova 153/113 (dále též jen „BD“),
jak bylo rozhodnuto (za účasti všech členů BD)
na členské schůzi dne 24. dubna 2017, budeme v jejím jednání pokračovat
v úterý 20. června 2017 od 18:30 hodin,
a to s týmž programem
- se zohledněním postupu BD v době od 24. dubna 2017, zejm. ohledně následujících záležitostí:
1) Nakládání s byty v domě, neužívanými členy BD
- suterénní byt: výběr nového uživatele (v režimu nájmu družstevního bytu s převodem do vlastnictví)
- přízemní byt: uvolnění za odstupné (a pak postup jako u suterénního bytu) nebo pozdější prodej obsazené jednotky
2) Další právní, ekonomická a související agenda BD
3) Technická a související agenda BD, zejm. opravy domu: - Barva venkovní fasády domu
- Zpráva o izolaci terasy v přízemním bytě
- Zpráva o stavu domovního rozvodu vody a odpadu
- Cenová nabídka na opravu sklepních rozvodů vody a odpadu a ev. vybudování další stoupačky v domě
- Montáž (dálkově odečitatelných) vodoměrů
- Přípojka vysokorychlostního internetu do domu
S poukazem na význam projednávaných záležitostí žádáme všechny členy BD,
aby se dostavili, a to u družstevního podílu ve společném jmění manželů oba manželé.
Jakékoliv připomínky k jednotlivým záležitostem učiňte co nejdříve
k rukám předsedy představenstva BD, u něhož se též lze seznámit s podklady k nim.
V jednání budeme pokračovat jinde než minule – v restauraci Kočárek, Erbenova 8 (roh
s Holečkovou ul.), Praha 5 – Smíchov.
V Praze dne 5. června 2017. Za Bytové družstvo Holečkova 153/113: Petr Hartl Petra Johana Poncarová
předseda představenstva pověřená členka

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687