Informační deska

Připomenutí členské schůze BD Holečkova dne 18.9.2017

Datum události: 

18.09.2017

Bytové družstvo Holečkova 153/113, IČ 267 41 661, Holečkova 113 / čp. 153, 150 00 Praha 5 – Košíře
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení členové Bytového družstva Holečkova 153/113 (dále též jen „BD“),
jak bylo rozhodnuto (za účasti všech členů BD)
na členské schůzi dne 20. června 2017, budeme v jejím jednání pokračovat
v pondělí 18. září 2017 od 19:30 hodin,
a to s  programem
- se zohledněním postupu BD v době od 20. Června 2017,
zejm. ohledně následujících záležitostí:
1) Nakládání s byty v domě, neužívanými členy BD
- představení nového člena BD Holečkova 153/113 pana Pavla Stuchlíka – uživatele suterénního bytu č.8 (v režimu nájmu družstevního bytu s převodem do vlastnictví)
- přízemní byt: postup při uvolnění za odstupné a stav prodeje uvolněné jednotky.
2) Další právní, ekonomická a související agenda BD
3) Technická a související agenda BD, zejm. opravy domu:
- Zpráva o stavu průběhu opravy domovního rozvodu vody a odpadu a stav izolace terasy a průnik vody do sklepů
- Zpráva o zaměření jednotek
- Zpráva o vybudování společné antény
- Zpráva o stavu a odstranění závad střešní nástavby domu
- Zpráva o zřízení stavebního dozoru pana Václava Doležala
S poukazem na význam projednávaných záležitostí žádáme všechny členy BD,
aby se dostavili, a to u družstevního podílu ve společném jmění manželů oba manželé.
Jakékoliv připomínky k jednotlivým záležitostem učiňte co nejdříve
k rukám předsedy představenstva BD, u něhož se též lze seznámit s podklady k nim.
V jednání budeme pokračovat opět, jak minule – v restauraci Kočárek, Erbenova 8 (roh
s Holečkovou ul.), Praha 5 – Smíchov dne 15.10.2017 v 18.00 hod
V Praze dne 18. srpna 2017. Za Bytové družstvo Holečkova 153/113:
Petr Hartl Petra Johana Poncarová
předseda představenstva pověřená členka

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687