Informační deska

Zápis o průběhu členské schůze (dále jen ČS) Bytového družstva Holečkova 153/113 (sídlo tamže, P5; dále jen BD) dne 15.1.2018

Zápis o průběhu členské schůze (dále jen ČS) Bytového družstva Holečkova 153/113
(sídlo tamže, P5; dále jen BD) dne 15.1.2018
v restauraci Kočárek, Erbenova 8, Praha 5:
Bylo přítomno 7 členů BD a dr. Holubkov, jenž ČS vedl.
1. Představil se nový člen BD: Mgr. Martin Světlík, který nabyl družstevní podíl od pí Kopřivové.
2. ČS vzala na vědomí informaci předsedy o hospodaření (včetně výzvy k doplacení dluhů na platbách pro BD) a o postupu probíhajících a budoucích oprav a úprav domu: A) Začaly opravy vlhké a protékající terasy v přízemí, zbudovala se šachta pro přívod vody ve sklepě, proběhly opravy na střeše a terase u půdní vestavby (na stížnost Ing. Jirouta k jejich rozsahu a provedení písemně reagovali ing. Doležal coby stavební dozor BD a p. Eliášek ze SBD Nový Domov). B) Během zimy proběhne rekonstrukce sklepů (dokončí se, i kóje), rozvodů plynu a elektřiny, odpadu ve sklepě, internetu, STA, podlah a krytin (např. zátěžové linoleum místo překližky), izolace vstupní chodby, oprava terasy v přízemí (dokončí se), rekonstrukce schodů do sklepa, schránek, zvonků, osvětlení (nově: na vypínače i čidla) a nynější popelnice se nahradí dvěma menšími téhož typu atd. C) Na jaře (až se oteplí) se opraví omítka ve dvoře (do 1. patra) a nakonec se dům vymaluje. Členové byli vyzváni, ať v návaznosti na postup prací vyklidí všechny věci ze sklepů, aby šlo následně opravit zbytek suterénu; věci členů lze dočasně umístit v opravené části suterénu, nevyklizené se vyveze se stavebním aj. odpadem.
3. ČS schválila návrh předsedy BD a pověřené členky ohledně jejich odměn za organizační zajišťování oprav a úprav domu formou dohod o provedení práce za období od ledna do května 2018 – s tím, že měsíční odměna podle těchto dohod bude rovna výši pobírané měsíční odměny za výkon funkce, tj. u předsedy BD 2 499 Kč a u pověřené členky 1 500 Kč (pro bylo 6 členů, proti 1, nezdržel se nikdo).
Další ČS proběhne 12.6. 2018 od 18 h, opět v Kočárku: na programu bude právní, ekonomická a technická agenda BD / domu / SVJ (s podklady se bude možné seznámit u předsedy BD); členové BD jsou na ni zváni už tímto.
Zapsala: P.J. Poncarová, členka představenstva BD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687