Informační deska

Zápis o jednání členské schůze ytového družstva Holečkova 153/113 (sídlo tamže, P5; dále jen BD) dne 25.4.2018

Při zahájení ČS bylo přítomno 7 z 8 členů BD (ČS tudíž byla usnášeníschopná) a JUDr. Holubkov, který ČS vedl.
1. ČS schválila účetní závěrku BD za rok 2017 (pro bylo 6 hlasů, proti 1, nezdržel se nikdo).
2. ČS schválila financování oprav v domě BD z členských vkladů 2 nových členů BD (pro bylo 7 hlasů, proti nikdo, nezdržel se nikdo).
3. ČS vzala na vědomí zprávu o ochraně osobních údajů v BD, i po dni 25.5. 2018, kdy nabude účinnosti (evropské, resp. unijní) obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), jehož cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit s tím související práva občanů EU. Přítomní členové BD obdrželi k podpisu formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro BD i pro budoucí SVJ v domě).
4. ČS schválila posun dveří bytu č. 6 (Hartl; na jeho náklady – obdobně jako dříve u jiných bytů v domě) o cca 1,4 m směrem do chodby domu, tj. ke schodišti (pro bylo 6 hlasů, proti 1, nezdržel se nikdo)
5. ČS vzala na vědomí zprávu o průběhu, stavu a výhledu oprav v domě (v rozsahu podle pozvánky).
6. V návaznosti na proběhlé opravy domu ČS schválila (pro bylo 8 hlasů /v mezidobí se na zasedání dostavil 8. člen/ , proti nikdo, nezdržel se nikdo)
a) oplechovat 3 arkýře na střeše domu, k nimž je přístup jen z bytu č. 7 (Jirout), bude-li to technicky a organizačně možné a poskytne-li k tomu nájemce družstevního bytu součinnost, mj. zpřístupněním a potvrzením o provedených pracích,
b) opatřit nabídku na zřízení osobního výtahu v domě (ze dvora – se stanicemi v mezipatrech), pokud to bude technicky a organizačně možné a ekonomicky únosné a dojde-li BD nabídka, kterou ČS schválí.
Další ČS proběhne 12.6. 2018 od 18 h, opět v Kočárku: na programu bude právní, ekonomická a technická agenda BD / domu / SVJ (s podklady se bude možné seznámit u předsedy BD); členové BD na ni již byli pozváni, což se na proběhlé ČS připomnělo a připomíná se to i zde.
Zapsala: P.J. Poncarová, členka představenstva BD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687