Informační deska

Pozvánka na schůzi BD Holečkova 153/113 dne 27.5.2019

Datum události: 

27.05.2019

Bytové družstvo Holečkova 153/113, IČO 267 41 661, Holečkova 113 / čp. 153, 150 00 Praha 5 – Košíře
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na členskou schůzi
Vážení sousedé – členové Bytového družstva Holečkova 153/113 (dále též jen „BD“), zveme Vás na členskou schůzi našeho BD
v pondělí 27. května 2019 od 19:00 hodin
v restauraci Kočárek v Erbenově ulici 8 (roh s Holečkovou ulicí) v Praze 5 – Smíchově (v docházkové vzdálenosti od našeho domu) s tímto programem zasedání (v návaznosti na předchozí zasedání):
1) Účetní závěrka BD za rok 2018 aj. ekonomická agenda BD
2) Opravy a údržba domu aj. technická a související agenda (včetně zřízení balkónů a opravy omítky na dvorní fasádě a začištění prostor dvorku)
3) Právní, administrativní a související agenda BD
S poukazem na význam projednávaných záležitostí žádáme všechny členy BD o účast. Nemůžete-li se dostavit osobně, udělte laskavě písemnou plnou moc jiné osobě. Účastníci zasedání nechť u sebe mají svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.
Své podněty, týkající se bodů programu svolaného zasedání (i příp. seznámení s pod- klady k nim+/) aj. agendy BD, zašlete našemu BD co nejdříve, a to k rukám předsedy představenstva; učiňte tak e-mailem (petr.hartl56@gmail.com) nebo písemně, a to poštou na adresu BD anebo (osobně či doručitelem) do schránky BD a SVJ v domě.
Prosíme, věnujte trvalou pozornost záležitostem Vašeho bytu včetně platebních povinností: máte-li jakékoliv neuhrazené splatné platby za byt, doplaťte je bez odkladu na bankovní účet č. 2500266621 / 2010 (Fio banka) a doklad o platbě doručte některým z výše uvedených způsobů našemu BD a správcovské firmě: SBD Nový domov, info@sbdnovydomov.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Bytové družstvo Holečkova 153/113, v Praze dne 6. května 2019:
Petr Hartl Mgr. Petra Johana Poncarová předseda představenstva pověřená členka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+/ S účetní závěrkou BD za rok 2018 se lze seznámit u správce domu – SBD Nový domov, Maroldova 8, Praha 4, v jeho úředních hodinách (v účtárně u paní ing. Schreierové)

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687