Informační deska

Zápis o jednání členské schůze BD Holečkova 153/113 ze dne 27.5.2019

Zápis o jednání členské schůze (dále jen ČS) Bytového družstva Holečkova 153/113 (sídlo tamže, P5; dále jen BD) dne 27.5.2019 v restauraci Kočárek, Erbenova 8, Praha 5:

Zasedání ČS se osobně nebo v zastoupení zúčastnilo všech 8 členů BD. Zasedání vedl JUDr. Dan Holubkov.

1.ČS schválila účetní závěrku BD za rok 2019 (pro bylo 7 hlasů, proti byl 1 hlas, nezdržel se nikdo).
2.ČS schválila úpravu měsíčních záloh na služby, spojené s užíváním bytů v domě, tak, aby odpovídaly 1,1násobku naposledy zjištěných skutečných měsíčních nákladů na tyto spotřebované služby, a to počínaje účinností nových výpočtových listů plateb vlastníků jednotek v domě, které jim rozešle SVJ (pro bylo 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas).
3. ČS schválila zvýšení měsíčního nájemného z bytů na 30 Kč / m2 / podlahové plochy jednotky, a to počínaje účinností nových výpočtových listů plateb vlastníků jednotek v domě, které jim rozešle SVJ (pro bylo 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas).
4. ČS vzala – v návaznosti na dříve proběhlé ČS – na vědomí informace o postupu oprav v domě a schválila (pro bylo 7 hlasů, proti byl 1 hlas, nezdržel se nikdo) postup zbývajících oprav: zavěšení balkonů, začištění, oprava dvorní fasády, dlažba v přízemí, vydláždění dvorku, instalace vhodných nádob k pěstování rostlin a zbylá související plnění.
5. ČS vzala – v návaznosti na dříve proběhlé ČS – na vědomí informace o stavu soudních řízení o žalobách proti BD (v žádném z těchto řízení, v nichž BD zastupoval JUDr. Holubkov, nebylo žalobě proti BD vyhověno) a schválila (pro bylo 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas) postup představenstva BD ohledně jednání o zpětvzetí žalob a podaných žalobcových odvolání v dosud neskončených řízeních (tato zpětvzetí avízoval zástupce žalujícího člena BD) a o souhlasu BD s těmito zpětvzetími – s tím, že přisouzené náklady řízení se uhradí na účet BD (jakmile to pak bude možné, zejména v návaznosti na průběh schválených oprav společných částí domu a na vydání jednotek v domě z vlastnictví BD do vlastnictví členů BD, přikročí se k likvidaci BD).

Zapsala: P.J. Poncarová, pověřená členka BD

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687