Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi BD Holečkova 153/113 v pondělí 20.ledna 2020 od 18.hod

Bytové družstvo Holečkova 153/113, IČO 267 41 661, Holečkova 113 / čp. 153, 150 00 Praha 5 – Košíře
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozvánka na členskou schůzi
Vážení sousedé – členové Bytového družstva Holečkova 153/113 (dále též jen „BD“), zveme Vás na členskou schůzi našeho BD
v pondělí 20. ledna 2020 od 18:00 hodin
v přízemí domu Erbenova 2 (Barman.cz – vchod přímo na rohu Plzeňské a Erbenovy) v Praze 5 na Smíchově (v docházkové vzdálenosti od našeho domu)
s tímto programem zasedání (v návaznosti na předchozí zasedání a zejm. na proběhlé vydání všech jednotek BD do vlastnictví členů+/):
1) Rozhodnutí o zrušení BD s likvidací a volbě likvidátora
2) Další právní, administrativní, technická aj. agenda BD S poukazem na význam projednávaných záležitostí žádáme všechny členy BD o účast;
s ohledem na bod 1 programu jsme na zasedání přizvali
notáře - k sepsání notářského zápisu, což vyžaduje zákon. Nemůžete-li se dostavit osobně, udělte laskavě písemnou plnou moc jiné osobě. Účastníci zasedání nechť u sebe mají svůj občanský průkaz nebo cestovní pas;

Těšíme se na setkání s Vámi.
V Praze dne 19.12. 2019. Za Bytové družstvo Holečkova 153/113:

Petr Hartl a Mgr. Petra Johana Poncarová předseda představenstva a pověřená členka

+/ Důležité upozornění: Prosíme, věnujte pozornost změnám ohledně plateb za jednotku vdomě. Měsíční platbu za prosinec 2019 ještě zaplaťte (naposledy) v dosavadní výši na dosavad-ní účet BD. Počínaje platbou za měsíc leden 2020 již za Vaši jednotku plaťte měsíční platbu v nové výši na nový účet SVJ č. 2301663552 / 2010 (Fio banka). Nový výpočtový list Vám již zaslala správní firma. Při každé platbě za jednotku uveďte (kvůli identifikaci) jako variabilní symbol číslo bytu a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení vlastníka bytu. Doporučujeme Vám ve Vaší bance počátkem ledna 2020 zadat trvalý příkaz z Vašeho účtu na výše uvedený účet SVJ (s každoměsíční splatností). – Děkujeme Vám za spolupráci.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687